MPM DS 12 kW

          Kociołek zainstalowaliśmy w małym budynku, niedaleko Ciechanowa. Wjechanie z paletą ułatwiła nam okoliczność, że inwestor jeszcze nie wybudował ściany działowej.

Oto Kilka zdjęć przed podłączeniem